Wydano decyzję dla budowy gazociągu relacji Grodzisk–Kościan

W Wielkopolsce powstaną 24 km gazociągu; w piątek wydano decyzję lokalizacyjną dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Grodzisk – Kościan – poinformował PAP Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.