Wybrano wykonawcę elektrociepłowni gazowej za 1,1 mld zł

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja 1 marca 2021 r. podjął decyzję o warunkowej akceptacji wyboru oferty konsorcjum Polimex Mostostal oraz Polimex Energetyka złożonej w postępowaniu na budowę pod klucz elektrociepłowni gazowo-parowej  w Siechnicach.