Ustawa dotycząca niższych cen gazu dla niektórych odbiorców weszła w życie

Dzięki obowiązującej od tego tygodnia ustawie z niższych cen gazu ziemnego będą mogły korzystać nie tylko spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale także szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szereg innych społecznie wrażliwych odbiorców.