Unimot koncentruje się na zielonej energii

Unimot Energia i Gaz, spółka zależna Unimotu, 23 lutego 2021 r. zawarła z firmą Energia Polska przedwstępną umowę sprzedaży portfela umów z klientami biznesowymi, dotyczących sprzedaży energii elektrycznej i gazu, na niezmienionych dla odbiorców warunkach dotyczących cen energii elektrycznej i gazu oraz rozliczeń.