TGE podsumowała kwiecień. Wzrost obrotów, ale też cen wielu produktów

W kwietniu 2019 wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 18 163 359 MWh i był o 0,3 proc. wyższy niż w kwietniu roku 2018. Natomiast Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w minionym miesiącu wyniósł 11 181 395 MWh, co przekłada się na wzrost rok do roku o 96,1 proc.- poinformowała Towarowa Giełda Energii (TGE).