Setki uwag do nowelizacji ustawy o elektromobilności

12 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne organizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt nowelizacji budzi duże zainteresowanie, wpłynęło do niego 647 poprawek złożonych przez organizacje pozarządowe, samorządy i organizacje branżowe.