Rośnie rola banków w walce ze zmianami klimatu

Banki i instytucje finansowe mają do odegrania kluczową rolę w dążeniu do zbudowania zrównoważonego społeczeństwa oraz łagodzeniu ryzyka klimatycznego. Ta rola zaczyna się od sprawnego i punktowego przekazywania funduszy unijnych wspierających określone regiony, branże czy społeczności – wynika z raportu Deloitte.