#rosja #gaz W ubiegłym roku…

#rosja #gaz
W ubiegłym roku udział LNG w imporcie PGNiG wyniósł 23%, podczas gdy w 2016 r. było to tylko 8,4%.

W tym czasie udział gazu ze Wschodu spadł z 89% w 2016 r. do 60% w 2019 r.