Rezerwy gazu na Ukrainie:…

Rezerwy gazu na Ukrainie: 22,14% pełnej pojemności magazynów i spada.

#ukraina #gaz