Projekt rozporządzenia ws. powołania i odwołania pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej

W wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów ukazał się w piątek projekt rozporządzenia dotyczącego pełnomocników do spraw ochrony infrastruktury krytycznej. W związku ze zmianą ustawy o działach, o powołaniu i odwołaniu będzie decydował minister aktywów państwowych.