PGNiG Termika zbuduje farmę fotowoltaiczną

Elektromontaż Wschód, spółka z grupy Elmont, wybuduje na terenie Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie, należącej do PGNiG Termika, farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MWp.