PGNiG poszerza ofertę w segmencie B2C

Efektem współpracy PGNiG Obrót Detaliczny z Solgazem – polskim producentem AGD – jest poszerzenie oferty w segmencie B2C o płyty gazowe pozwalające klientom na duże oszczędności.