PGNiG likwiduje białe plamy na mapie

Polska Spółka Gazownictwa, z Grupy Kapitałowej PGNiG, uruchomiła dostawy gazu ziemnego do Lisewa w województwie kujawsko-pomorskim. To kolejna inwestycja zrealizowana w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski.