Nowy odcinek Korytarza Północ-Południe został ukończony

W gazociągu Hermanowice-Strachocina płynie już błękitne paliwo. Jego budowa kosztowała około 350 milionów złotych, z czego ponad 146 milionów złotych pochodzi z funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – informuje ministerstwo funduszy i polityki regionalnej….