Możemy być regionalnym gazowym centrum

– Polska może być integratorem rynków gazu. Predysponuje nas do tego wielkość naszego rynku gazu – powiedział Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii w czasie panelu „Polski hub gazowy” w czasie XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego.