Mimo deklaracji potęgi…

Mimo deklaracji potęgi gospodarcze planują produkcję paliw dwukrotnie większą niż bezpieczna dla klimatu

Wykres przedstawia emisję CO2 dla 8 państw odpowiedzialnych za 60% światowej emisji zgodnie z ich planami wydobycia i produkcji paliw kopalnianych do 2030 roku.

Kolor czerwony to poziom emisji CO2 zgodnie z obecnymi planami produkcyjnymi
Kolor czarny to emisja zgodnie z deklaracjami porozumienia paryskiego
Kolor niebieski to poziom emisji wymagany do tego żeby utrzymać wzrost temperatury ziemi