Liczniki prądu i gazu dały zarobić

Grupa Apator w pierwszym kwartale 2019 r. miała skonsolidowane przychody na poziomie 212,5 mln zł, wyższe o 13 proc. niż rok wcześniej. Zysk netto był na poziomie 15,4 mln zł, o 1,9 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2018 r.