Gaz z Izraela kuszącą perspektywą dla Polski

Izrael, Cypr i Grecja przygotowują się do eksploatacji dużych złóż gazu ziemnego spod dna Morza Śródziemnego. PGNiG wyraża zainteresowanie surowcem i dywersyfikacją dostaw. Na przeszkodzie stoi jednak bliskowschodnia polityka. Kraje regionu zbroją się i wymieniają pogróżkami.