Gaz-System zakończył budowę kolejnego odcinka gazociągu

Gaz-System zakończył budowę kolejnego odcinka Korytarza Północ – Południe, gazociąguZdzieszowice – Brzeg o długości 84 km. – Zbliżamy się do końca budowy Korytarza Północ – Południe – mówi Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu.