Gaz-System pyta o zainteresowanie gazem

Gaz-System ogłasza ponowne konsultacje w sprawie korekty Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020-2029. Konsultacje mają wykazać, gdzie w kraju istnieje zapotrzebowanie na nowe zdolności przesyłowe gazu.