Europa pożera zapasy gazu. Polska w lepszej sytuacji niż sąsiedzi

Mróz nad dużymi obszarami Europy spowodował wzmożone zapotrzebowanie na gaz ziemny. To właśnie teraz jest widoczne, jak istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego odgrywają podziemne magazyny surowca i jak ważne są kontrakty długoterminowe na LNG.