Duże wsparcie PGNiG dla gmin. Dochody o 9 proc. wyższe

Opłaty i podatki, które PGNiG płaci gminom z tytułu eksploatacji ropy i gazu, pobudzają lokalną aktywność gospodarczą i społeczną. Dzięki temu dochody podatkowe samorządów, w których spółka prowadzi działalność wydobywczą, są aż o 9 proc. wyższe niż w innych gminach. Co roku z tego tytułu PGNiG płaci samorządom ok. 200 mln złotych