Czarny scenariusz się nie sprawdził. Apator zwiększył zysk

Pomimo pandemii w 2020 r. grupa Apator poprawiła swoje wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 6 proc. i osiągnęły poziom 934,5 mln zł, a zysk netto wzrósł o 14 proc. do poziomu blisko 63 mln zł.