Ceny gazu w Rosji są wyższe niż w Europie

Ze względu na ciepłą zimę w Europie, rekordowe zapasy gazu w magazynach oraz zwiększające się dostawy LNG, ceny spotowe gazu notowane na europejskich giełdach są niższe niż te w zachodnich częściach Rosji.