3 października 2020,…

3 października 2020, Bielsko-Biała, ul. Krakowska, godz. 21.44 – Pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie gazowe i policję wysłano po otrzymaniu zgłoszenia, z którego wynikało, iż drzewo spadło na gazociąg. Wskutek zdarzenia uszkodzony został gazociąg średniego ciśnienia, stężenie gazu w odległości kilku metrów w momencie pomiaru wyniosło 50% dolnej granicy wybuchowości. Więcej: https://bit.ly/3jvisxY

#bielskobiala #strazpozarna #jrg #osp #policja #pogotowiegazowe #wiatr #gaz #wyciek #bielsko