Miesięczne archiwum: październik, 2020

Prezes „Gazpromu…

Prezes „Gazpromu Export” chyba nie czyta propagandy o najtańszym, rosyjskim gazie, drogim LNG i upadku amerykańskiego sektora wydobywczego więc płaczliwie oskarża USA o destabilizację europejskiego rynku gazu. https://www.energetyka24.com/rosjanie-oskarzaja-usa-o-destabilizacje-europejskiego-rynku-gazu #ruskapropaganda #rosja #gaz

Niemcy uruchomili dwie…

Niemcy uruchomili dwie elektrownie gazowe Angela Merkel niedawno mówiła, że używa wszystkich możliwości, by zapobiec zmianom klimatu [2], które są spowodowane przez gazy cieplarniane, takie jak CO₂. W związku z tym Niemcy zamykają elektrownie atomowe o emisyjności 12 gCO₂/kWh, które są sprawne i dawno temu się zwróciły, a uruchamiają elektrownie gazowe o emisyjności 490 gCO₂/kWh …

3 października 2020,…

3 października 2020, Bielsko-Biała, ul. Krakowska, godz. 21.44 – Pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie gazowe i policję wysłano po otrzymaniu zgłoszenia, z którego wynikało, iż drzewo spadło na gazociąg. Wskutek zdarzenia uszkodzony został gazociąg średniego ciśnienia, stężenie gazu w odległości kilku metrów w momencie pomiaru wyniosło 50% dolnej granicy wybuchowości. Więcej: https://bit.ly/3jvisxY #bielskobiala #strazpozarna #jrg …